"Stop wrocławskiej spalarni!" - Wroinfo.pl

“Stop wrocławskiej spalarni!”

Planowana budowa elektrociepłowni, która wykorzystuje odpady jako paliwo alternatywne, budzi niemałe kontrowersje. Mieszkańcy zarzucają inwestycji złą lokalizację, przestarzałe metody, naruszenia prawa czy niejawne procedowanie.
facebook.com/Stop wrocławskiej spalarni

Firma Fortum zaplanowała budowę elektrociepłowni, która miałaby wykorzystywać paliwo alternatywne z odpadów. Inwestycję ulokowano na styku wrocławskiego Psiego Pola (Pawłowice), gminy Długołęka (Ramiszów) i Wiszni Małej. Lokalizacja budzi sprzeciw mieszkańców, ponieważ będzie ona sąsiadowała z niską zabudową mieszkaniową. Ponadto w pobliżu znajduje się cenny obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej. Wielki komin na 75 metrów zniweczy pejzaż okolicy.

Protestujący wskazują, że umiejscowienie elektrociepłowni przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych sparaliżuje ruch w przypadku awarii:

Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym Psie Pole w ciągu drogi S8. To jedna z najważniejszych dróg w naszym kraju i ważna trasa międzynarodowa, przez którą przejeżdżają dziesiątki, a nawet setki tysięcy pojazdów na dobę. Zbiega się tu także ważny łącznik Długołęka, który docelowo stanowić ma element Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy. W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

facebook.com/Stop wrocławskiej spalarni

Dlaczego to nie jest dobry pomysł?

Argumentów, które przemawiają za nierealizowaniem budowy elektrociepłowni jest więcej. Organizatorzy protestu wskazują, że jest to technologia przeszłości, a ponadto szkodliwa. Takie spalarnie emitują dwutlenki węgla, rakotwórcze dioksyny i furany oraz przyczyniają się do postępującego kryzysu klimatycznego. Co więcej składowanie odpadów jest obecnie uważane za mniej obciążające środowisko niż ich spalanie. Kraje rozwinięte nie budują już takich spalarni, a UE ich nie rekomenduje.

Reasumując, spalarnia będzie więc nakierowana nie na ekologię, ale generowanie zysku. W perspektywie będzie to miejsce spalania odpadów z całej Europy.

facebook.com/Stop wrocławskiej spalarni

Zarzuca się, że plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu był procedowany bez realnego udziału społeczeństwa. Wskazuje się duże wątpliwości pod kątem proceduralnym i prawnym.

Samo podpisanie przez inwestora umowy dotyczącej gruntu pod spalarnię miało miejsce jeszcze w styczniu 2020 r. Jednak aż do teraz okoliczni mieszkańcy byli przekonani, że w tym miejscu ma zostać wybudowany Park Logistyczny Wrocław Psie Pole. Obecnie istnieją uzasadnione wątpliwości czy nie była to zasłona dymna.

facebook.com/Stop wrocławskiej spalarni

Wszystkie argumenty przeciwko wrocławskiej spalarni zostały podane na profilu protestu:

https://www.facebook.com/stopspalarni.wro/posts/101760168775800

Jak dołączyć się do protestu?

Dzisiaj do protestu przyłączyła się Partia Zieloni. Każdy kto chce dołączyć się do akcji może podpisać petycję dotyczącą sprzeciwu wobec budowy spalarni śmieci przy węźle Psie Pole – na granicy Gmin Wrocław, Długołęka oraz Wisznia Mała. Link tutaj.

https://www.facebook.com/ZieloniWroclaw/posts/5589887534386292

Więcej z Wroinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *