Wrocławianie wybiorą wrocławiankę roku - Wroinfo.pl

Wrocławianie wybiorą wrocławiankę roku

wroclaw.pl

Do 28 października będzie można wziąć udział w głosowaniu w konkursie na “Wrocławiankę roku”. Celem konkursu jest wypromowanie aktywizacji zawodowej i postaw liderskich wśród kobiet. Konkurs organizuje miasto.

W konkursie może wziąć udział, jak i zgłaszać kandydatki, każdy wrocławianin. Wyróżnione są następujące kategorie:

  • Działalność równościowa,
  • Działalność społeczna i edukacyjna,
  • Działalność pro-ekologiczne,
  • Działalność naukowo-badawcza,
  • Działalność small biznes (mała przedsiębiorczość),
  • kategoria specjalna: Teraz młodość – siła młodości.

Poprzez wyróżnienie „Wrocławianka Roku” chcemy dostrzec i docenić postawy oraz działania wrocławianek zaangażowanych w rozwój naszego miasta. Chcemy zachęcić inne kobiety do aktywności w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym, ponieważ promowanie takiej aktywności stawiamy sobie jako jeden z naszych celów. Przy okazji wręczenia wyróżnień będziemy chciały opowiedzieć indywidualne historie, a właściwie „herstorie” naszych laureatek, które – mamy nadzieję – staną się inspiracją dla innych, zarówno tych stojących na progu dorosłego życia, jak i tych już dojrzałych kobiet

Joanna Nyczak, przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kobiet i dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zgłoszenia można wysyłać do 28 października poprzez następujące platformy:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, na adres: umwroclaw/SkrytkaESP); 
  • elektronicznie (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: wzd@um.wroc.pl,
  • listownie na adres Organizatora: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4 
  • osobiście, w kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, parter, sala nr 4, stanowiska nr 6 i 7 (wejście od ul. Bogusławskiego 8,10).

W każdym zgłoszeniu należy dopisać: „Wrocławianka Roku”.