Kurs na wózki widłowe we Wrocławiu – co powinieneś wiedzieć? - Wroinfo.pl

Kurs na wózki widłowe we Wrocławiu – co powinieneś wiedzieć?

Operator wózka widłowego to odpowiedzialny zawód. Osoba na tym stanowisku musi wykazać się umiejętnościami i wiedzą z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych obowiązków. W zawodzie tym sprawdzą się osoby rozważne, którym szybko przychodzi nauka. Jak zostać operatorem wózka widłowego i gdzie można dostać pracę?
fot. materiał partnera

Kto może zostać operatorem wózka widłowego?

Kurs operatora wózka widłowego oferuje możliwość łatwego zyskania nowych kwalifikacji w krótkim czasie. Po ukończonym szkoleniu bez trudu znajdziesz pracę jako magazynier lub osoba odpowiedzialna za transport w zakładach produkcyjnych i przemysłowych, które zarządzają towarami na paletach. Aby podjąć pracę jako operator wózków widłowych, należy zdać egzamin przed komisją UDT, który pozwala zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego wraz z certyfikatem.

Kandydaci na kurs operatora wózka widłowego powinni również spełnić określone wymagania. Należą do nich:

  • ukończenie 18. roku życia,
  • minimum wykształcenie podstawowe,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z urządzeniami transportu bliskiego.

Na czym polega kurs na wózki widłowe?

Kurs na wózki widłowe we Wrocławiu pozwoli Ci zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy przy transporcie, przeładunku i załadunku towarów. W czasie szkolenia zdobędziesz wiedzę, którą przyda Ci się podczas kontroli stanu technicznego pojazdu oraz drobnych napraw – co również w przyszłości może stanowić część Twoich obowiązków.

We wrocławskiej Akademii Operatora program kursu operatora wózków widłowych obejmuje naukę teorii oraz praktyki. Uczestnicy w ciągu 3 dni szkoleń powiększają swoją wiedzę na temat m.in. budowy i sposobu działania wózków, zasad BHP oraz dobrych praktyk wykorzystywanych na stanowisku. Uczestniczą również w zajęciach praktycznych, które pozwalają im sprawnie manewrować maszyną.

Po ukończonym kursie uczestnik musi przystąpić do dwuczęściowego egzaminu, który sprawdzi jego wiedzę oraz zdolności manualne. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego – składa się z testu jednokrotnego wyboru oraz wykonania wybranych manewrów na wózku. Po zakończeniu przyszły operator otrzymuje certyfikat umożliwiający obsługę wózków widłowych.

fot. materiał partnera

We Wrocławiu szkolenia dla przyszłych operatorów można zrealizować w Akademii OperatoraWykładowcy i instruktorzy z doświadczeniem w pracy z ciężkim sprzętem przekazują wiedzę efektywnie i umożliwiają realizację części praktycznej na maszynach wykorzystywanych w pracy operatora.

Na jaki okres wydawane są uprawnienia na wózki widłowe?

Do 2019 roku uprawnienia operatora wózków widłowych były wydawane bezterminowo. W związku z nowelizacją przepisów obecnie każda osoba, która otrzyma pozytywny wynik z egzaminu, może posługiwać się uprawnieniami przez okres 5 lat (dla kategorii I WJO) lub 10 lat (dla kategorii II WJO i III WJO).

Czy można uzyskać uprawnienia operatora w zakładzie pracy?

Nowe uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego obecnie otrzymać może tylko osoba, która wzięła udział w kursie organizowanym przez ośrodek szkoleniowy (najlepiej z certyfikatem ISO). Kandydaci od 2019 roku nie mogą korzystać ze szkoleń organizowanych wewnętrznie przez zarząd firmy.

Więcej z Wroinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *