Mieszkańcy apelują: „Ratujmy Las Mokrzański!”. Uruchomiono internetową petycję - Wroinfo.pl

Mieszkańcy apelują: „Ratujmy Las Mokrzański!”. Uruchomiono internetową petycję

Las Mokrzański znajdujący się na terenie Wrocławia i Gminy Miękinia jest dla wielu mieszkańców tych dwóch samorządów głównym miejscem do spędzania wolnego czasu, rekreacji i odpoczynku. To przede wszystkim zielone płuca dla wrocławskich osiedli Leśnica, Złotniki, Stabłowice, Maślice i Pracze Odrzańskie oraz Wilkszyna, Żurawińca, Pisarzowic czy Brzeziny w Gminie Miękinia. Mieszkańcy mają dość jego sukcesywnej wycinki.
Wycinka Lasu Mokrzańskiego | fot. Krzysztof Przewoźny

Zielone płuca miasta

Las Mokrzański to przede wszystkim zielone płuca dla Wrocławia i Gminy Miękinia, a jednocześnie największy kompleks leśny w granicach administracyjnych Wrocławia o łącznym obszarze 551 hektarów. Las porośnięty jest drzewostanem typu grądu i łęgu, z przewagą dębów szypułkowych. Znajdujący się w północno-zachodniej części Wrocławia oraz na części obszaru Gminy Miękinia, Las Mokrzański stanowi idealne miejsce dla rodzin na spacery czy osób, które lubią aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Niestety, drzewostan lasu jest konsekwentnie wycinany z roku na rok. Podobne plany wycinki są już na 2021 rok.

Mieszkańcy uruchamiają petycję

Mieszkańcy w obliczu zaistniałej sytuacji nie zamierzają biernie patrzeć i wzięli sprawy w swoje ręce. Zawiązano Komitet Społeczny „Ratujmy Las Mokrzański” oraz uruchomiono internetową petycję (na której jest już blisko 6,5 tys. podpisów) do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśnictwa Miękinia, Rady Miasta Wrocławia, Prezydenta Wrocławia oraz Wójta Gminy Miękinia. Link do petycji znajduje się tutaj.

Społecznicy, aktywiści, ale przede mieszkańcy osiedli Wrocławia oraz Gminy Miękinia, którzy na co dzień korzystają z walorów Lasu Mokrzańskiego apelują przede wszystkim o wstrzymanie planowanej na przyszły rok wycinki na terenie lasu, które powodują znikanie lasu na dużych powierzchniach, w tym również wstrzymanie tzw. „rębni gniazdowych”. Ponadto, w petycji znalazł się postulat ograniczenia cięć do tylko koniecznych, związanych z bezpieczeństwem oraz organizacji konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców i organizacji społecznych.

Jednocześnie wśród punktów, które znajdziemy w petycji, zamieszczone zostały konkretne działania, konieczne do podjęcia przez władze samorządowe i instytucje publiczne, w tym w ramach opracowywanego Planu Urządzania Lasu (PUL) Nadleśnictwa Miękinia na lata 2022-2031 konieczności dokonania całkowitego przewartościowania funkcji Lasu Mokrzańskiego, dając bezwzględne pierwszeństwo funkcji społecznej, klimatycznej, wodochronnej czy ochrony bogactwa gatunków nad funkcją surowcową.

Parlamentarzyści aktywni w sprawie ratowania lasu

W sprawę zaangażowali się również parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Zapytanie poselskie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powstrzymania wycinki w Lesie Mokrzańskim oraz zmiany jego funkcji z lasu gospodarczego, na las w którym pierwszeństwo mają funkcje społeczne, klimatyczne czy wodochronne skierował poseł Michał Jaros (KO, PO).

Tereny zielone dla miast pełnią funkcję zielonych płuc. Las Mokrzański znajdujący się na obszarze Gmina Miękinia i…

Posted by Michał Jaros on Friday, December 18, 2020

Również posłanka Małgorzata Tracz (KO, Zieloni) zaangażowała się w sprawę ratowania Lasu Mokrzańskiego interweniując w Nadleśnictwie Miękinia, które zarządza terenem lasu oraz do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także kierując interpelację do Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ratujmy Las Mokrzański 🌳‼Las Mokrzański to największy kompleks leśny w granicach administracyjnych Wrocławia. Niestety…

Posted by Małgorzata Tracz on Monday, December 21, 2020

Wśród polityków wspierających oddolną inicjatywę mieszkańców znalazł się również poseł Grzegorz Schetyna (KO, PO), który w interpelacji do Ministra Klimatu i Środowiska pyta o możliwość zabezpieczenia drzew przed wycinką oraz kontrolę procesu konsultacji społecznych w zakresie możliwej zmiany funkcji Lasu Mokrzańskiego.

Aktywiści alarmują o prowadzonej przez Lasy Państwowe wycince drzew w Lesie Mokrzańskim. Ten kompleks leśny, położony na…

Posted by Grzegorz Schetyna on Monday, December 28, 2020

O sprawie Lasu Mokrzańskiego informowała także posłanka Klaudia Jachira (KO), która podobnie jak Michał Jaros i Małgorzata Tracz, odwiedziła tereny lasu na których prowadzona jest jego wycinka.

Las od lat dostarczał mieszkańcom spokoju i odpoczynku

Już w XIX wieku Las Mokrzański pełnił dla mieszkańców miejsce do rekreacji, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Wtedy też w przysiółku miejscowości Wilkszyn, jakim była Wiśniowa Góra (niem. Kirschberg) w Lesie Mokrzańskim, powstała willa, gospody, restauracja (której fundamenty nadal możemy zobaczyć w Lesie Mokrzańskim) Waldschlößchen oraz gospodarstwo tzw. Kolonia Wiśniowa Góra.

Restauracja Waldschlößchen w Lesie Mokrzańskim z 1920 r. | fot. polska-org.pl

Dla wielu mieszkańców Wrocławia tereny Wiśniowej Góry, a w tym Lasu Mokrzańskiego, były głównym miejscem pod Wrocławiem do którego przyjeżdżali na odpoczynek. Stają się ulubionym miejscem do wycieczek. Na Wiśniowej Górze wybudowano również willę „Birkenhein”, w której w okresie wojny mieścił się oddział Urzędu Badawczego Ministerstw Lotnictwa, który odpowiadał m.in.: za deszyfrowanie wiadomości radiowych.

Pozostałości po restauracji Waldschlößchen w Lesie Mokrzańskim | fot. dolny-slask.org.pl