Torowiska we Wrocławiu w fatalnym stanie. Raport obnaża fakty - Wroinfo.pl

Torowiska we Wrocławiu w fatalnym stanie. Raport obnaża fakty

Na grupie korespondentów wrocławskiego MPK ukazał się raport na temat stanu torowisk w naszym mieście. Jak się okazuje, wrocławskie tory potrzebują pilnych renowacji.
fot. MPK Wrocław

Brutalna prawda o wrocławskich torowiskach

Raport wykonała firma Deutzer Technische Kohle GmbH, przy współpracy z Wrocławskim MPK. Postanowiono zbadać stan techniczny torowisk we Wrocławiu oraz dokładnie przeanalizować ich gotowość do użytkowania. Niestety, miasto pod tym względem wychodzi tragicznie.

Według raportu, aby doprowadzić miejskie torowiska do pełnej używalności, konieczne byłoby wyremontowanie aż… 78% z nich! Jak podaje raport:

Odcinki o dostatecznym lub niezadowalającym stanie geometrycznym stanowią 78%
całej sieci. Na odcinkach tych stwierdzono między innymi:

  • ekstremalnie przekroczenia granicy prześwitu toru
  • mocno zużyte szyny rowkowe
  • odcinki szyny rowkowej bez kołnierzem
  • uszkodzenie torowiska
  • szyny Vignolesa torowiskach zabudowanych, czasem również bez prowadnic
  • przechyłki na prostych odcinkach
  • przekroczenia granicy dla strzałki poziomej na prostych odcinkach

Aby zwizualizować to, jak sytuacja jest poważna, załączamy dostępną w raporcie mapę. Warto zauważyć, że pomiary do raportu zostały wykonane na przełomie lutego oraz marca 2020 roku, przez co nie uwzględniają późniejszych remontów torowisk, w tym np. tego na ulicy Hallera.

mapa: raport o stanie torowisk we Wrocławiu

Aktywiści na tropie

Udostępnienie raportu przez spółkę to przede wszystkim sukces wielu organizacji oraz miejskich aktywistów, którzy “czuwają” nad kondycją wrocławskiego przewoźnika. Towarzystwo Upiększania Wrocławia opublikowało poprzez jeden ze swoich profili w social mediach szczegółową relację ze swoich działań w walce o polepszenie stanu torowisk.

Tylko 11% torowisk we Wrocławiu znajduje się w dobrym i bardzo dobrym stanie! Do tej pory Urząd Miasta twierdził, że…

Posted by Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia on Thursday, December 31, 2020

Aktywiści wskazują również, kto według nich jest winny za aktualny stan. To były Prezydent Wrocławia, poprzednik Jacka Sutryka, Rafał Dutkiewicz. W przeszłości Prezydent wielokrotnie zapewniał o dostatecznym stanie torowisk. Niestety, raport brutalnie weryfikuje rzeczywistość.

Nowy prezydent, nowe inwestycje

Kadencja Rafała Dutkiewicza skończyła się w 2018, kiedy to zastąpił go Jacek Sutryk. Nowy prezydent od razu ruszył z nowymi inwestycjami, w tym rozpoczął budowę nowych linii tramwajowych na Popowice oraz Nowy Dwór.

W roku 2020 Sutryk rozpoczął realizację projektu #TORYwolucja, który z założenia miał poprawić skandaliczny stan Wrocławskich torowisk. Efekty, chociaż w większości niewidoczne w załączonym raporcie, robią wrażenie – W minionym roku udało się wyremontować aż 11 km torowisk, jednocześnie trwa remont kolejnych 3,5 km. O podsumowaniu projektu w roku 2020 pisaliśmy na łamach WroInfo.

Skandaliczne torowiska za skandaliczną cenę

2021 będzie rokiem weryfikacji działań prezydenta. Tegoroczny budżet miasta zakłada znaczący wzrost nakładów na inwestycje, a samo przedsiębiorstwo postawiło na znaczącą podwyżkę cen biletów, które funkcjonują od paru dni.

Niezadowoleni z nowych cen mieszkańcy, będą oczekiwać adekwatnej jakości usług MPK do wysokich cen biletów. Przed Jackiem Sutrykiem oraz zarządem miejskiego przewoźnika test zaufania mieszkańców.

Raport dostępny jest tutaj.