Nowa dyrektor Muzeum Współczesnego we Wrocławiu - Wroinfo.pl

Nowa dyrektor Muzeum Współczesnego we Wrocławiu

Siedmioosobowa komisja powołana przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka wybrała nowego dyrektora Muzeum Współczesnego we Wrocławiu.
fot. Jacek Halicki/ Wikipedia.org

10 grudnia 2019 r. zmarł dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław Andrzej Jarosza. Ze względu na niespodziewaną śmierć, pełniącym obowiązki szefa placówki został Piotr Lisowski. W listopadzie 2020 r. magistrat ogłosił konkurs na nowego dyrektora muzeum.

Głównymi z wymogów był co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy oraz 10-letnie doświadczenie w działalności wprost związanej ze sztuką współczesną w zakresie sztuk wizualnych. Do zgłoszenia kandydaci musieli również załączyć koncepcję programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Współczesnego Wrocław na okres min. 3 lat.

Konkurs

Kandydatami na stanowisko nowego dyrektora Współczesnego Muzeum byli Sylwia Świsłocka-Karwot oraz Piotr Lisowski.

Komisja konkursowa została powołana przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Zasiadli w niej głównie przedstawiciele środowiska współczesnej sztuki m.in. Jerzy Pietraszek (dyrektor Wydziału Kultury UMW), Joanna Kobyłt (przewodnicząca Inicjatywy Pracowniczej w Muzeum Współczesnym Wrocław), dr hab. Jerzy Ilkosz (przewodniczący Rady Muzeum Współczesnego Wrocław oraz dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu), dr hab. Piotr Oszczanowski (dyrektor Muzeum Narodowego Wrocław), prof. Kazimierz Pawlak (prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski), prof. Wojciech Pukocz (rektor ASP im. Gepperta we Wrocławiu), a także Hanna Wróblewska (dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie).

Siednioosobowa komisja zadecydowała o zwycięstwie kandydatury dr Sylwii Świsłockiej-Kawrot. Oficjalnie nowe stanowisko obejmie 16 stycznia 2021 r.

Kim jest Sylwia Świsłocka-Karwot?

Zwyciężczyni jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. uzyskała tytuł magistra historii sztuki, a w 2004 r. została doktorem nauk humanistycznych. Rozprawa doktorska dotyczyła plastyki we Wrocławiu w latach 1945-1970.

Od początku swojej kariery związana jest z Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Współczesnych. Początkowo była koordynatorką programu Utworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, w 2008 r. została członkiem zarządu, a od dwóch lat pełni funkcję prezesa stowarzyszenia.

Od 2008 r. jest adiunktem w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas swojej pracy naukowej napisała kilkadziesiąt publikacji na temat sztuki współczesnej. Po za tym przez kilka lat była starszym wizytatorem w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz sekretarzem redakcji kwartalnika “Quart”.

Dr Świsłocka-Karwot jest członkiem Rady Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu oraz Wrocławskiej Rady Kultury.

Więcej na temat nowo powołanego organu poniżej:

Więcej z Wroinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.