"Musimy myśleć o strategicznej przyszłości Dolnego Śląska". PO prezentuje Pakiet Bezpieczeństwa - Wroinfo.pl

“Musimy myśleć o strategicznej przyszłości Dolnego Śląska”. PO prezentuje Pakiet Bezpieczeństwa

W ramach konsultacji społecznych, Zarząd Regionu Dolnośląskiego PO złożył propozycję zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 - 2027. Co zawiera zaprezentowany pakiet?
fot. mat. prasowe

Szef dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej Michał Jaros wraz z przewodniczącym klubu radnych sejmiku dolnośląskiego Markiem Łapińskim i przewodniczącym rady powiatu trzebnickiego Robertem Adachem złożyli propozycje zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 – 2027. Pakiet Bezpieczeństwa dla Dolnego Śląska składa się z trzech elementów:

  • Bezpieczny Dolny Śląsk
  • Zdrowy Dolny Śląsk
  • Troskliwy Dolny Śląsk

Musimy już dzisiaj myśleć o strategicznej przyszłości dla Dolnego Śląska – uzasadnia wypracowany “Pakiet Bezpieczeństwa” poseł Michał Jaros.

Bezpieczny Dolny Śląsk

Pierwszy pakiet porusza trzy kwestie: Strategiczna niezależność Energetyczna Dolnego Śląska, Polski Bank Energii oraz Polska Autostrada Energetyczna:

Strategiczna niezależność Energetyczna Dolnego Śląska

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na Dolnym Śląsku konieczne jest stworzenie systemu zróżnicowanych, uzupełniających się źródeł energii w tym energii ze źródeł odnawialnych, które stabilność opierać będą na magazynach energii. Finansowanie dużych źródeł oraz magazynów realnie zwiększy ich stabilność oraz ilość zielonej energii w sieci. 

Polski Bank Energii 

Stabilność systemu Strategicznej niezależności Energetycznej Dolnego Śląska powinna opierać się na rozproszonych magazynach energii. Finansowanie powinno objąć technologie magazynowania energii elektrycznej (m. in. za pomocą wodoru) oraz sterowania rozproszonymi źródłami OZE.

Polska Autostrada Energetyczna

Transformacja energetyczna wymaga utworzenia nowego systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Polska Autostrada Energetyczna to alternatywna sieć dystrybucji energii, która pozwoli na przyłączenie dużych źródeł OZE i doprowadzenie tej energii do odbiorców na Dolnym Śląsku. Finansowanie powinno objąć sieci dystrybucyjne do przesyłu energii elektrycznej wraz z infrastrukturą pomocniczą. 

– brzmi treść uchwały Zarządu Regionu Dolnośląskiego PO RP

Zdrowy Dolny Śląsk

Pakiet Zdrowy Dolny Śląsk składa się z termomodernizacji budynków i wymiany wszystkich kopciuchów, a także walką z onkologicznym tsunami:

Termomodernizacja budynków i wymiana wszystkich kopciuchów

Zwiększenie finansowania programów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej i zdecydowaną walkę z zanieczyszczeniami powietrza poprzez wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków.

Walka z onkologicznym tsunami – badania i profilaktyka zdrowotna 

Nowotwory, obok chorób układu sercowo-naczyniowego, są najczęstszą przyczyną śmierci Polaków. Niektórzy twierdzą, że przed nami onkologiczne tsunami, do którego musimy przygotować się już teraz. Postulujemy rozwój i dofinansowanie szpitali onkologicznych w modelu subregionalnym, aby wszystkim mieszkańcom dolnego śląska, możliwie blisko ich miejsca zamieszkania zapewnić szybki dostęp do diagnostyki i leczenia. Potrzebne jest także zwiększenie wydatków na profilaktykę onkologiczną i dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych dla pacjentów.

– brzmi treść uchwały Zarządu Regionu Dolnośląskiego PO RP

Troskliwy Dolny Śląsk

Ostatni z punktów obejmuje Dzienne Domy Opieki Medycznej i mieszkania chronione oraz Troskę o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych:

Dzienne Domy Opieki Medycznej i mieszkania chronione

W obliczu wyzwań związanych ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie, wydłużeniem okresu aktywności zawodowej, koniecznością wykorzystania potencjału osób starszych konieczna jest poprawa opieki nad osobami wymagającymi pomocy, w szczególności nad osobami niesamodzielnymi poprzez zwiększenie ilości DDOM i mieszkań chronionych dla osób starszych i niesamodzielnych.

Troska o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych

Zwiększenie dostępności do świadczeń Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w szczególności poprzez rozwój Centrów Zdrowia Psychicznego oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego tak, aby Psychiatryczna Opieka Zdrowotna była dostępna w każdym powiecie.

– brzmi treść uchwały Zarządu Regionu Dolnośląskiego PO RP

“Apeluję, aby bardziej ufać samorządom”

Na konferencji poruszono także temat większego zaangażowania samorządów w zakresie administracji rządowej. Radny Robert Adach zaproponował, aby oddelegować kompetencje np. w zakresie legalizacji pobytu uchodźców z Ukrainy poprzez samorządy. Takie rozwiązanie zmniejszy kolejki pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, a także przyśpieszy wiele czynności.

Transmisja z konferencji poniżej: