Olga Tokarczuk otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego - Wroinfo.pl

Olga Tokarczuk otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego

Laureatka literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk oraz wybitny germanista prof. Hubert Orłowski otrzymają tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
instagram.com

22 września Senat UWr zadecydował o przyznaniu dwóch tytułów doktorów honoris causa (łac. “doktor dla zaszczytu”). Zostaną one nadane wybitnemu germaniście prof. Hubertowi Orłowskiemu oraz noblistce Oldze Tokarczuk.

Tytuł doctor honoris causa jest nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale tytułuje się nim osoby o wysokim statusie społecznym i naukowym. Już niedługo prof. Hubert Orłowski oraz Olga Tokarczuk będą mieli prawo dodawania do nazwiska skrótu dr h.c., czy w przypadku kilku tytułów: dr h. c. mult.

Uroczystość nadania tytułu noblistce Oldze Tokarczuk i prof. Hubertowi Orłowskiemu odbędzie się 15 listopada.

Wspaniałe wiadomości! :)Podczas posiedzenia 22 września 2021 r. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydował o…

Posted by Uniwersytet Wrocławski on Thursday, September 23, 2021

Uzasadnienie nadania tytułu doktor honoris causa

Uchwała o nadanie tytułów została podjęta po zapoznaniu się z wnioskiem oraz recenzjami przygotowanymi przez prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Annę Łebkowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W recenzji dorobku Olgi Tokarczuk prof. Bogumiła Kaniowska pisze:

Literackość Olgi Tokarczuk to po pierwsze świadomość formy, odpowiedzialności za językowe tworzywo. Tradycja w jej tekstach jest wyraźnie przywoływana i równocześnie kwestionowana, co staje się źródłem wieloznaczności i polifoniczności przekazu. Ta najbardziej współczesna ze współczesnych autorek, wyprzedzająca własny czas, nieprawdopodobnie czuła na każde drgnienie aktualności, swą rozmowę z czytelnikiem opiera na kulturowej pamięci, odwołaniu do zapoznanych fragmentów dziejów świata, sprawdzaniu konwencji, która pod jej piórem odzyskuje świeżość.

– Uniwersytet Wrocławski

Z kolei prof. Anna Łepkowska wskazała, że:

sposób, w jaki pisarka kreuje w swoich powieściach zasadę współodczuwania i czułości przeciwstawiając się opresyjnej dominacji, poddając zarazem literackiej analizie kwestie granic poznania, nie ma sobie równych”. Kształtowanie literatury w kręgu takich właśnie wartości dowodzi odwagi (…). Przede wszystkim towarzyszy jej wiara w moc literatury i swoją twórczością wiarę tę u czytelników rozbudza i wzmacnia.

– Uniwersytet Wrocławski

Prof. Maria Kłańska w recenzji dorobku prof. Huberta Orłowskiego pisze:

Wszystkie osiągnięcia naukowe i edytorskie Huberta Orłowskiego mają charakter w najwyższym stopniu oryginalny, często wręcz nowatorski […]. Każda z jego monografii zapoczątkowała żywą dyskusję w zbiorowości naukowej, w wypadku prac niemieckojęzycznych także albo nawet w pierwszym rzędzie zagranicznej […]. Cieszą się nie tylko rozgłosem, ale i wielkim uznaniem krytyki i czytelników.

– Uniwersytet Wrocławski

Kim jest Olga Tokarczuk?

Olgi Tokarczuk najprawdopodobniej nie trzeba nikomu przedstawiać. Polska pisarka, eseistka, poetka i autorka scenariuszy, urodziła się 29 stycznia 1962 r. w Sulechowie. Przełomowym momentem jej kariery był 2018 r., kiedy to Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Artystka jest laureatką The Man Booker International Prize 2018 za powieść Bieguni (Flights) oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej “Nike” za powieści: Bieguni (2008) oraz Księgi Jakubowe (2015).

Poza swoim udziałem w kulturę, Olga Tokarczuk wspiera działania na rzecz ochrony środowiska, równouprawnienia i społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkinią Rady Fundacji im. Stefana Batorego. Natomiast jeszcze w tym roku zostanie otwarta fundacja Olgi Tokarczuk, która swoją siedzibę będzie miała we Wrocławiu.

Zobacz: Remont Willi Karpowiczów dobiega końca. Fundacja Olgi Tokarczuk zostanie otwarta jeszcze w tym roku

>