Wrocławski Park Technologiczny. Poznaj historię tego miejsca - Wroinfo.pl

Wrocławski Park Technologiczny. Poznaj historię tego miejsca

Wrocławski Park Technologiczny (WPT) już od 18 lat wspiera przedsiębiorców z różnych branż przemysłu. Poznaj historię tego miejsca.
Wrocławski Park Technologiczny. Poznaj historię tego miejsca| budynek GAMMA| fot. technologpark.pl

Historia Wrocławskiego Parku Technologicznego sięga 1996 r. Wtedy to przedstawiciele środowisk naukowych, biznesu, instytucji finansowych, samorządu oraz agencji rządowych spotkali się na konferencji poświęconej idei parków technologicznych. Niniejsze wydarzenie zostało zainicjowane przez Urząd Miejski Wrocławia, Dolnośląską Izbę Gospodarczą oraz Fundację Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

Owocem spotkania było powołanie Grupy Inicjatywnej ds. realizacji przedsięwzięcia – Park Technologiczny we Wrocławiu. W jej skład weszli przedstawiciele:

 • Gminy Wrocław
 • Politechniki Wrocławskiej
 • Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)
 • Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
 • Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny)
 • Towarzystwa Inwestycyjnego Dolmel sp. z o. o.,
 • Dolnośląskiej Izby Gospodarczej,
 • Wojewody Wrocławskiego (reprezentującego Skarb Państwa).

Działania Grupy Inicjatywnej dały podwaliny do rozpoczęcia działalności Wrocławskiego Parku Technologicznego – stworzono struktury spółki akcyjnej, które miały stanowić ramy funkcjonowania parku. 10 lipca 1998 r. powołano spółkę akcyjną, której akcjonariuszami założycielami zostali członkowie Grupy Inicjatywnej (oprócz Akademii Ekonomicznej, która nie zgłosiła akcesu i nie stała się akcjonariuszem). Utworzenie WTP było częścią strategii rozwoju regionu, przyjętej przez władze samorządowe województwa dolnośląskiego.

Po latach prac i intensywnych działań, w 2004 r. powstał pierwszy budynek GAMMA wyposażony w infrastrukturę biurowo-laboratoryjną. Dwa lata później, w 2006 r. oddano do użytku kolejny budynek – BETA. Do WPT zaczęły wprowadzać się pierwsze firmy.

“Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”

Prawdziwy rozkwit Parku przypada na okres realizacji projektu “Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”, gdzie dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udało się stworzyć bogatą infrastrukturę laboratoryjną, biurową i produkcyjno – magazynową. W czasie realizacji projektu powstało pięć obiektów, które wraz z budynkiem GAMMA i BETA stanowią WPT.

 • budynek Alfa – oddany do użytku w 2009 roku,
 • budynek Delta – oddany do użytku w 2012 roku,
 • budynek Omega – oddany do użytku w 2012 roku,
 • budynek Lambda – oddany do użytku w 2013 roku,
 • budynek Sigma – oddany do użytku w 2015 roku,
 • budynek Hala Nowa Siódemka- oddany do użytku w 2015 roku.

Obecnie z zaplecza Wrocławskiego Parku Technologicznego korzysta ponad 220 firm. Oznacza to, że WPT jest największym, pod kątem liczby działających przedsiębiorstw, tego typu obiektem w Polsce.