Restauratorzy na wrocławskim Rynku mogą bezpłatnie powiększyć swoje ogródki - Wroinfo.pl

Restauratorzy na wrocławskim Rynku mogą bezpłatnie powiększyć swoje ogródki

Już 15 maja wrocławski Rynek znowu wypełnią tłumy. Mieszkańcy w końcu będą mogli usiąść w ogródkach gastronomicznych. Miasto po raz kolejny wydało pozytywną opinię o powiększeniu strefy relaksu oraz obniżyło wysokość miesięcznej stawki.
fot. wroclaw.pl

Już w połowie maja mogą otworzyć się ogródki gastronomiczne na wrocławskim Rynku. W tym roku, tak samo zresztą jak w poprzednim, miasto wprowadziło możliwość ich bezpłatnego powiększenia o tzw. strefę relaksu.

Ze względu na trudną sytuację branży gastronomicznej związaną z pandemią, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podjął także decyzję o obniżeniu opłat za ogródki na gruntach stanowiących własność miasta oraz w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta. Wysokość miesięcznej stawki za zajęcie 1 mkw gruntu wynosi jedynie 1 zł netto w strefie 1 oraz 0,30 zł netto w strefie 2. Obniżone stawki mają obowiązywać do 30 września 2021 r. Zmiana nie wymaga złożenia wniosków.

Powiększone ogródki gastronomiczne na Rynku

Powiększona strefa relaksu pozwoli na postawienie większej ilości stolików i krzeseł. W tej strefie nie może być jednak dodatkowych parasoli i ogrodzenia. Jeśli właściciel będzie chciał uzupełnić to miejsce o te przedmioty, może złożyć wniosek o udostępnienie terenu na czasowe ustawienie infrastruktury w celu organizacji strefy relaksu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wniosek można przesłać mailem na adres: wbz@um.wroc.pl.

Ogródki zlokalizowane blisko drogi

właściciele restauracji zlokalizowanych w pasie drogowym, którzy planują powiększenie ogródka gastronomicznego, powinni wystąpić z wnioskiem o opinię niezbędną dla udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej do Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wniosek taki powinien zawierać m.in.:

  • dane wnioskodawcy, nr opinii dot. ogródka, kontakt mailowy i telefoniczny,
  • adres lokalu gastronomicznego,
  • prośbę o udostępnienie dodatkowego obszaru przy zorganizowanym ogródku,
  • mapkę z Google lub SIP-u z proponowaną przestrzenią czasowego rozszerzenia ogródka gastronomicznego,
  • oświadczenie, że przedsiębiorca zobowiązuje się do wystawiania wyłącznie stolików i krzesełek z zachowaniem wymaganych przepisami prawa odległości i reżimu sanitarnego w godzinach otwarcia lokalu.       

Wnioski należy wysyłać na adres: magdalena.mendyka@um.wroc.pl.

>