Rusza XXXI edycja konkursu "Piękny Wrocław" - Wroinfo.pl

Rusza XXXI edycja konkursu “Piękny Wrocław”

Wybierz najładniejszy zabytek we Wrocławiu i zgłoś go w XXXI edycji konkursu "Piękny Wrocław" do 25 czerwca.
wroclaw.pl

Konkurs “Piękny Wrocław” rozpoczął się w 1990 roku, co oznacza, że w tym roku obędzie się jego XXXI edycja. Tegoroczna gala będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ dotyczy lat 2019 i 2020. Ubiegłoroczna gala nie odbyła się ze względów pandemicznych. Celem konkursu jest ukazanie wartościowej, nowej architektury miasta oraz zwrócenie uwagi na to, co w europejskim mieście jest dobre.

Wybierz najlepszy obiekt architektoniczny we Wrocławiu

Głównym kryterium wyboru obiektów w konkursie „Piękny Wrocław” są walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe. Budynek, który można zgłaszać, musi spełniać podstawowe kryterium – jego budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu. Nagradzane są m.in. budynki mieszkalne, wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej oraz przemysłowe, a specjalna nagroda przyznawana jest modernizacji obiektu historycznego.

Zwycięskie obiekty wyłoni kapituła, w której skład wchodzą: architekt miasta oraz osoby rekomendowane przez prezydenta miasta, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. budynek użyteczności publicznej,
  2. budynek mieszkalny, wielorodzinny,
  3. budynek mieszkalny, jednorodzinny,
  4. budynek produkcyjny, przemysłowy,
  5. obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna.

Jak zgłosić obiekt?

Każdy może zgłosić budowlę, która spełnia określone warunki. Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją osobiście w godzinach 10.00 – 16.00 lub pocztą do Towarzystwa Miłośników Wrocławia, ul. Odrzańska 39/40, 50-114 Wrocław. Karty zgłoszeniowe można wysłać także za pomocą skrzynki elektronicznej: wab@um.wroc.pl wpisując w temacie: Piękny Wrocław.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także w siedzibie Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25.06.2021 roku.

>