Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu otrzymał zgodę na wykonywanie przeszczepu serca - Wroinfo.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu otrzymał zgodę na wykonywanie przeszczepu serca

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest szóstą placówką w Polsce, która ma zgodę na przyczepy serca. Ministerstwo Zdrowia wydało pozytywną opinię.
fot. polska-org.pl

Po dwóch latach starań Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu może wykonywać przeszczepy serca. Próbę podjęto gdy w USK we Wrocławiu powstało Centrum Chorób Serca.  Na operację czeka już dwóch pacjentów, a operować będą uczniowie prof. Religi i Zembali. Operacje będą możliwe, gdy tylko zostaną znalezieni dawcy.

Placówka musiała przejść szereg wymogów m.in. liczby i kwalifikacji personelu, odpowiednich oddziałów, pomieszczeń czy sprzętu medycznego.

Uzyskanie zgody ministra zdrowia na przeprowadzanie transplantacji serca, a co za tym idzie realizację programu mechanicznego wspomagania krążenia, jest długotrwałym procesem, ale udało nam się udowodnić, że jesteśmy wystarczająco dobrym oraz gotowym na to wielkie i bardzo ważne przedsięwzięcie, ośrodkiem. Zgoda, którą otrzymaliśmy, to dla nas wielki przełom i ogromne wyzwanie.

Powiedział cytowany w komunikacie prof. Ponikowski

Do współpracy zaproszono kardiochirurgów, którzy wcześniej pracowali w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu: doktora Romana Przybylskiego i profesora Michała Zaklińczyńskiego. Byli oni uczniami profesora Zbigniewa Religi oraz Mariana Zembali.

Według danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w zeszłym roku przeszczepiono w Polsce 146 serc. W grudniu 2020 r. na nowy narząd czekało 415 osób.

Do tej pory zgłaszani przez nas chorzy byli przeszczepiani w innych ośrodkach w kraju. Teraz naszym celem jest stworzenie takiej listy pacjentów, by móc optymalnie dobrać dla nich narząd.

Mówi prof. Michał Zakliczyński