Sposoby zmiany formy prawnej działalności - Wroinfo.pl

Sposoby zmiany formy prawnej działalności

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, warto mieć partnera, który nie tylko doradzi w wyborze początkowej formy prawnej, ale także pomoże w ewentualnych zmianach i przekształceniach. Wsparcie kancelarii prawnej to nie tylko ograniczenie ryzyka, ale również oszczędność cennego czasu, który można przeznaczyć na rozwijanie własnego biznesu.
fot. materiał partnera

Forma prawna na strat

Odpowiednie ukształtowanie struktury i dobór formy prawnej prowadzonej działalności ma kolosalne znaczenie dla jej późniejszego funkcjonowania. Niezbędne tutaj może okazać się wsparcie kancelarii prawnej. Wcześniejsza analiza pozwala wybrać odpowiednią formę prawną spośród kilku form dostępnych w polskim systemie prawnym dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy, jak również upewnić się, że już wybrany model jest odpowiedni dla charakteru i zakresu planowanej działalności gospodarczej. Wsparcie ze strony kancelarii pozwala ograniczyć ryzyko, ale przede wszystkim pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Przeczytaj również:

Zmiana formy prawnej

W toku prowadzonej działalności może okazać się, że forma czy struktura wybrane przy rozpoczęciu działalności przestały być odpowiednie. Taki stan rzeczy może wynikać ze wzrostu zakresu prowadzonej działalności, większych zobowiązań, chęci pozyskania inwestora czy zapewnienia sukcesji (przede wszystkim w firmach rodzinnych). W takim wypadku pod rozwagę należy wziąć możliwość dokonania zmian formy lub struktury działalności gospodarczej. Przekształcenie to proces pozwalający na zmianę formy prawnej przy zachowaniu kontynuacji działalności.

Skutki przekształcenia

Po dokonanym przekształceniu spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, dodatkowo spółka przekształcona co do zasady pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przekształcanej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Nie ma zatem, co do zasady, potrzeby dokonywania zmian oraz sporządzania aneksów do umów. Przekształcenie pozwala na korzystanie z dorobku już wypracowanego w ramach dotychczasowej działalności. Innymi popularnymi formami transformacji są także połączenia i podziały spółek.

Przeczytaj: https://lawboxfirm.com/przeksztalcenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke/

Wypracowanie odpowiedniego modelu prowadzonej działalności jest bardzo ważne, ponieważ pozwala ograniczać ryzyko z tym związane. Warto zatem korzystać ze wsparcia specjalistów.

Dowiedz się więcej: