Na Kępie Mieszczańskiej powstaje Wrocławski Central Park - Wroinfo.pl

Na Kępie Mieszczańskiej powstaje Wrocławski Central Park

Brak terenów zielonych oraz przez lata systematyczne zmniejszanie obszarów zielonych poprzez kolejne inwestycje budowlane we Wrocławiu, doprowadziło do sytuacji w której mieszkańcy mieli ograniczone możliwości choćby wyjścia na spacer. Teraz się to zmieni. Na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej, będącej częścią osiedla Nadodrze, powstaje park będący efektem zaangażowania setek mieszkańców i społeczników.
Miejsce przyszłego Parku na Kępie Mieszczańskiej, fot. Marcin Gliński, www.wroclaw.pl

Kępa Mieszczańska będąca częścią Nadodrza od kilku lat jest dużym placem budowy na którym nieustannie powstają nowe obiekty mieszkaniowej. Z czasem jednak mieszkańcom nowych osiedli zaczął doskwierać brak zagospodarowanych terenów zielonych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Postanowili to zmienić, biorąc sprawy w swoje ręce, mobilizując innych i zgłaszając własny projekt do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Aktualnie ścisłe centrum charakteryzuje się niewielką ilością miejsc zielonych. W dobie wszechobecnego smogu, sąsiadującej elektrociepłowni emitującej duże ilości CO2 do atmosfery oraz dzielnicy Nadodrze z największą ilością pieców węglowych w mieście, istnieje ewidentna potrzeba nowych drzew i to w dużej ilości, aby równoważyć powyższe negatywne dla zdrowia I środowiska czynniki inwestując w zieleń miejską. Dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają roczne potrzeby na tlen jednej osoby.

Wnioskodawcy projektu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Jednocześnie w maju 2020 roku po wielu apelach i wnioskach mieszkańców Kępy Mieszczańskiej, właściciel terenu, czyli Agencja Mienia Wojskowego oznajmiła, iż może odsprzedać Miastu Wrocław działki, na których terenie mógłby powstać Park na Kępie Mieszczańskiej, popularnie nazywany „Wrocławskim Central Parkiem”, z racji bezpośredniej lokalizacji w ścisłym centrum miasta.

Miasto postanowiło odkupić od Agencji Mienia Wojskowego działku o powierzchni 3,94h za łączną kwotę 2 mln 613 tys. złotych.

Grafika wnioskodawców projektu fot. www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2020/projekt,id,1

Pomysł utworzenia Parku na Kępie Mieszczańskiej został zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, uzyskując 3892 głosy i ostatecznie wygrywając głosowanie.