Akcja Kultura apeluje do prezydenta Sutryka: “Nie na taką radę się umawialiśmy” - Wroinfo.pl

Akcja Kultura apeluje do prezydenta Sutryka: “Nie na taką radę się umawialiśmy”

Już 4 grudnia odbędą się wybory do Wrocławskiej Rady Kultury w trakcie Wrocławskiego Kongresu Kultury, który rusza w najbliższą niedzielę (29 listopada). Rada Kultury ma być według założeń organem doradczym i opiniującym z zakresu kultury dla prezydenta Wrocławia.
Akcja Kultura Wrocław
fot. Olga Maria Szelc, www.facebook.pl/akcjakulturawroclaw

Nie zmienia się zasad w trakcie gry

Według przedstawicieli grupy Akcja Kultura, zmieniono zasady gry w jej trakcie, poprzez wprowadzenie przez wrocławski magistrat nie konsultowanych zmian do regulaminu wyborów Wrocławskiej Rady Kultury.

Manipulacja jest szyta grubymi nićmi, polega na powszechnym namawianiu kolejnych grup wrocławian do składania nieprawdziwych oświadczeń, jakoby byli, przypomnijmy, „przedstawicielami lub uczestnikami wrocławskiego środowiska kulturalnego”. Atakowani zmasowaną promocją pracownicy miejskich spółek i instytucji, takich jak choćby MPK, czy finansowanych przez miasto stowarzyszeń kibicowskich, są instruowani, na kogo mają głosować.

piszą przedstawiciele grupy Akcja Kultura w liście otwartym do Prezydenta Jacka Sutryka.

Idea utworzenia gremium eksperckiego z zakresu kultury została na początku z entuzjazmem przyjęta przez środowiska kultury we Wrocławiu. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2019 roku w skład Wrocławskiej Rady Kultury ma wejść pięciu przedstawicieli Prezydenta Wrocławia, dwóch przedstawicieli Instytucji Kultury oraz ośmiu przedstawicieli Strony Społecznej, wybranych przez Wrocławski Kongres Kultury. W skład Wrocławskiej Rady Kultury wchodzić będzie piętnastu członków, a jej kadencja potrwa 3 lata.

Pełna treść listu otwartego Akcji Kultura do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka:

List Akcji Kultura Wrocław w sprawie wyborów do Rady Kultury
fot. www.facebook.pl/akcjakulturawroclaw