Chrześcijańska kawiarnia budzi kontrowersje. Joanna Senyszyn interweniuje - Wroinfo.pl

Chrześcijańska kawiarnia budzi kontrowersje. Joanna Senyszyn interweniuje

Polityczka lewicy - Joanna Senyszyn zwróciła się z interwencją poselską do Krzysztofa Mamińskiego w sprawie chrześcijańskiej kawiarni na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu.
fot. wikimedia.org

Na Dworcu Głównym we Wrocławiu pojawiło się Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Celem przedsięwzięcia jest rozmowa przy kawie i przekąskach na tematy związane z prześladowaniem kościoła katolickiego. Zaplanowano, że będą się tam odbywały prelekcje, wystawy czy projekcje filmowe.

Więcej na ten temat poniżej:

Jednakże jednej z posłanek lewicy nie spodobał się pomysł chrześcijańskiej kawiarni. Joanna Senyszyn wystosowała interwencję skierowaną do Krzysztofa Mamińskiego, który jest prezesem PKP S.A.

Treść interwencji poselskiej poniżej:

Na dworcu PKP Wrocław Główny została otwarta „Kawiarnia Chrześcijańska”, prowadzona przez stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Oprócz usług gastronomicznych, ma sprzedawać dewocjonalia i prowadzić działalność o charakterze religijnym.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) zwracam się w trybie interwencji poselskiej z następującymi pytaniami:
1. Na jakich zasadach została zawarta umowa najmu powierzchni na dworcu PKP Wrocław Główny ze stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” – komercyjnych czy innych? Jeżeli zastosowano zasady specjalne, to na jakiej podstawie prawnej?
2. Czy w przedmiotowej sprawie odbyło się postępowanie przetargowe?
3. Jakimi konkretnie przesłankami kierował się organ zarządzający dworcem w wyborze stowarzyszenia o charakterze religijnym na najemcę powierzchni użytkowej na dworcu kolejowym? Jakie konkretnie ułatwienia w obsłudze podróżnych przynosi sprzedaż dewocjonaliów oraz agitacja religijna na terenie dworca kolejowego, które już zapowiedział w mediach najemca powierzchni?

Joanna Senyszyn określa siebie jako Kobietę, która kościołowi się nie kłania. Czy powyższa interwencja to wyraz indywidualnych uczuć posłanki, czy może faktycznie kawiarnia powinna zostać zlikwidowana?