"Nie idźcie tą drogą". Posłowie KO nie zgadzają się z polskim weto - Wroinfo.pl

“Nie idźcie tą drogą”. Posłowie KO nie zgadzają się z polskim weto

Środki unijne zasilają polski budżet już od 16 lat. Wpływ dofinansowania pochodzącego z UE widzimy m.in. w rozwoju i rozbudowie infrastruktury kolejowej i drogowej, przeznaczanych środkach na ochronę środowiska, badania naukowe czy wymiany studenckie. Jednakże ostatnie działania rządu PiS mogą zaprzepaścić szansę na dalszy rozwój kraju.
pixabay.com

Z zestawienia transferów (od maja 2004 r. do września 2020 r.) wynika, że Polska otrzymała około 188 miliardów euro. Natomiast ze strony naszego kraju do Unii wpłynęło ok. 61 mld euro.

Większa część środków została przeznaczona na tzw. politykę spójności, której celem jest zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami oraz przeciwdziałanie zacofaniu regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Przygotowana przez UE kolejna perspektywa budżetowa zakłada dołączenie Funduszu odbudowy, który ma przeciwdziałań negatywnym skutkom pandemii. Łącznie do dyspozycji państwa członkowskie mają mieć 1,8 biliona euro.

Na drodze do uruchomienia takich środków stanęła jednak kwestia praworządności i weto polskiego rządu.

Polskie weto w UE

Polska i Węgry wstępnie zawetowały unijny budżet na lata 2021-2027 oraz Fundusz Odbudowy UE po pandemii. Głównym powodem takich działań było powiązanie wypłat z budżetu z przestrzeganiem zasady praworządności.

16 listopada podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej, przedstawiciele państw członkowskich głosowali nad trzema dokumentami związanymi z budżetem UE:

  • rozporządzenie o powiązaniu wpłat z budżetu z przestrzeganiem zasady praworządności
  • wstępna decyzja Rady dotycząca Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027
  • decyzja Rady o uruchomieniu procedury podwyższenia pułapu zasobów własnych (Fundusz Odbudowy)

Pierwsze głosowanie zostało przeprowadzone na podstawie większości kwalifikowanej, czyli potrzebna była zgoda 15 z 27 krajów reprezentujących co najmniej 65% obywateli UE. Polska oraz Węgry sprzeciwiły się rozporządzeniu. Mechanizm został przyjęty, ale ostateczna decyzja zapadnie w głosowaniu ministrów ds. europejskich.

Kolejne dwie kwestie zostały wstępnie zablokowane przez rząd Orbana i Morawieckiego.

Ambasador Niemiec przy UE (Niemcy obecnie sprawują prezydencję w Radzie) poinformował na Twitterze, że dwa państwa (Polska i Węgry) wyraziły zastrzeżenia do jednego z elementów pakietu budżetowego (powiązanie wpłat z budżetu z zasadą praworządności), ale nie do samego porozumienia.

Ostatnie głosowanie dotyczące zwiększenia zasobów własnych, aby Fundusz Odbudowy mógł powstać miał przejść na podstawie zasady jednomyślności. Jednakże Polska oraz Węgry wyraziły sprzeciw.

Wrocławscy posłowie a weto PiS

Podczas dzisiejszej konferencji Koalicji Obywatelskiej pod dworcem Świebodzkim we Wrocławiu, posłowie wypowiedzieli się w sprawie weta rządów PiS. Głos zabrała posłanka Małgorzata Tracz oraz Klaudia Jahira, senator Alicja Chybicka, a także poseł Grzegorz Schetyna, Michał Jaros, Piotr Borys i Krzysztof Mieszkowski. Całość konferencji tutaj.

Posłowie zgodnie zaznaczyli, że pozyskane środki z unii europejskiej widzimy gołym okiem. Zmieniają one nasze otoczenie na lepsze. Rozwój Wrocławia, a także całego Dolnego Śląska nie byłby możliwy gdyby nie środki pozyskane z UE. Działania PiS mogą przyczynić się do zaprzepaszczenia szansy na poprawę jakości życia Polek i Polaków.

Posłanka Klaudia Jahira zaznaczyła, że dzięki środkom unijnym widać realne zmiany w gminach, a zgodnie z ostatnim sondażem Polacy nie chcą z Unii wychodzić.

Nie damy się PiSowi z tej europy wypchnąć. Tu jest Europa i zrobimy wszystko by zapewnić Polakom te pieniądze, a także żeby PiS nie pozbawił nas rozwoju wspólnie z innymi państwami Europy – podkreśliła posłanka Jahira

Poseł Michał Jaros wskazał potrzebę stworzenia nowej umowy społecznej, która będzie dotyczyła rozwoju takich obszarów jak energetyka i transformacja energetyczna, a także rozwój infrastruktury.

Nie idźcie tą drogą. Róbcie wszystko, żebyśmy mogli korzystać z tych środków europejskich – apel do rządu PiS wystosował poseł Michał Jaros.

Wiele wyzwań stoi jeszcze przed Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Realizacja nowych zadań będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Więcej z Wroinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.