Po co Nowoczesnej drugi klub w Radzie Miejskiej? Jest pewien haczyk - Wroinfo.pl

Po co Nowoczesnej drugi klub w Radzie Miejskiej? Jest pewien haczyk

Nowoczesna w 2018 roku poparła Jacka Sutryka w wyborach na Prezydenta Wrocławia. To właśnie Nowoczesnej przypadało wskazanie kandydata na gospodarza stolicy Dolnego Śląska, który uzyskał poparcie Koalicji Obywatelskiej. Teraz relacje między Nowoczesną, a Prezydentem Wrocławia nie należą do najlepszych.
spotkanie Nowoczesnej z Jackiem Sutrykiem
Spotkanie przedwyborcze (2018 r.) Nowoczesnej z Jackiem Sutrykiem, wtedy kandydatem na Prezydenta Wrocławia (fot. www.facebok.com/Nowoczesna.Dolnoslaskie)

Wszystko, co dobre szybko się kończy

Nowoczesna w 2018 roku poparła Jacka Sutryka w wyborach na Prezydenta Wrocławia. To właśnie Nowoczesnej przypadało wskazanie kandydata na gospodarza stolicy Dolnego Śląska, który uzyskał poparcie Koalicji Obywatelskiej. Teraz relacje między Nowoczesną, a Prezydentem Wrocławia nie należą do najlepszych.

Wszystko, co dobre szybko się kończy – tak z pewnością może powiedzieć Nowoczesna. Po zeszłorocznej perturbacjach, kiedy radni Nowoczesnej zgłosili swoje poprawki do budżetu Wrocławia, informując, iż zagłosują przeciwko jeśli ich wnioski nie zostaną uwzględnione, a następnie i tak głosując zgodnie z wolą Prezydenta Wrocławia, przyszła pora na polityczne rozliczenia.

We wrocławskiej radzie miejskiej powstał nowy większościowy Klub Radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa, który tworzą radni Platformy Obywatelskiej, SLD, radni Prezydenta Sutryka oraz trzech byłych radnych PiS. Prezydencki klub ma samodzielną większość, posiadając 19 na 37 radnych. W opozycji są radni PiS oraz Nowoczesnej, dla której nie znalazło się miejsce w nowym klubie prezydenckim. Jednak Nowoczesna nie powiedziała ostatniego słowa. Chwilę po informacji, iż zawiązano klub prezydencki, pojawiła się wieść, iż powołano kolejny klub – Współczesny Wrocław.

Klub Radnych Współczesny Wrocław
Klub Radnych Współczesny Wrocław, fot. facebook.com (Tadeusz Grabarek)

W skład Klubu Współczesny Wrocław wszedł Michał Górski (stowarzyszenie OK Wrocław), należący wcześniej do Koalicyjnego Klubu Obywatelskiego oraz dwóch członków Nowoczesnej – Tomasz HanczarekTadeusz Grabarek. Co ciekawe, Tadeusz Grabarek pełni funkcję przewodniczącego Nowoczesnej na Dolnym Śląsku, a sama partia Nowoczesna posiada swój klub we wrocławskiej radzie miejskiej (6 radnych). Po co więc właściwie powołano nowy klub w którym większość stanowią członkowie Nowoczesnej, skoro już swój klub mają? Jest pewien haczyk.

Jest pewien haczyk

Warto zajrzeć do Statutu Miasta Wrocławia, a dokładniej do art. 17, który stanowi, iż przewodniczący Rady Miejskiej, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz szefowie klubów radnych tworzą Komisję Główną. Celem Komisji Głównej jest opiniowanie projektu porządku obrad sesji, analiza przebiegu sesji, wyrażanie opinii w innych sprawach przekazanych przez Przewodniczącego. W posiedzeniach Komisji Głównej uczestniczy Prezydent Wrocławia.

Statut Wrocławia
Statut Wrocławia

Zgodnie z obecnym podziałem sił we wrocławskiej radzie miejskiej to Klub Radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa, posiada samodzielną większość. Jednak gdy spojrzymy na to przez pryzmat funkcjonującej Komisji Głównej, sprawa ma się nieco inaczej. Po utworzeniu Klubu Wspólny Wrocław, w skład Komisji Głównej po stronie Prezydenta Wrocławia wchodzić będzie jej przewodniczący Jarosław Charłampowicz (PO), wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Ciążyński (prezydencki klub, SLD) oraz szef prezydenckiego klubu radnych Jarosław Krauze.

Jaki jest układ sił

Po drugiej stronie – patrząc przez narastający konflikt we wrocławskiej radzie miejskiej – w skład Komisji Głównej wchodzić będzie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Galant (Nowoczesna), wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Olbert (PiS), szef klubu radnych Nowoczesna Piotr Uhle, szef klubu radnych PiS Michał Kurczewski oraz szef klubu radnych Współczesny Wrocław Tadeusz Grabarek (Nowoczesna).

Kluby Radnych w Radzie Miejskiej Wrocławia
Układ sił w Radzie Miejskiej Wrocławia (www.wroinfo.pl)

Jak widać, podział sił w Komisji Głównej będzie po stronie opozycji, stosunkiem 5 do 3 głosów. W tym przypadku, radni opozycyjni będą mogli choćby negatywnie zaopiniować porządek obrad sesji rady miejskiej, zgłaszać swoje uwagi, nakładać poprawki do porządku obrad, zgłaszać liczne uwagi i opinie do spraw przekazanych do przewodniczącego Rady Miejskiej. Z dnia na dzień, sytuacja w radzie miejskiej robi się ciekawsza pod względem gier politycznych i kuluarowych rozmów.

Komisja Rewizyjna – organ kontroli przejdzie w ręce opozycji?

Jest jeden haczyk, który znajdziemy w bezpośrednio w art. 18a ustawy o samorządzie gminnym. Mianowicie obsada Komisji Rewizyjnej, czyli organu odpowiedzialnego za kontrolę działalności Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osiedli Wrocławia. To ważny organ rady miejskiej, który opiniuje wykonywanie budżetu i występuje w wnioskiem w sprawie udzielania lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Wrocławia, sporządza opinię do wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta oraz rozpatruje skargi na działalność Prezydenta. Ten kto ma większość w komisji – która z pozoru nie jest za bardzo atrakcyjna pod względem marketingowym – ma duży wpływ na bieżące funkcjonowanie całej rady miejskiej.

Komisja Rewizyjna Rada Miejska Wrocławia
Statut Wrocławia

Teraz przełóżmy to na wrocławską mapę polityczną. W Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia zasiada ośmiu radnych, w tym 4 z prezydenckiego klubu (Krauze, Zieliński, Skuła i Kłosowski), 3 z klubu PiS (Kmiecik, Kilijanek i Kurczewski) i 1 z nowego klubu Współczesny Wrocławia, czyli Tomasz Hanczarek który przeszedł z klubu Nowoczesnej. Zgodnie z przepisem art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w skład komisji rewizyjnej muszą wejść przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W tej układance brakuje przedstawiciela klubu Nowoczesna, który muszą zostać dokooptowany do organu kontrolnego, jakim jest komisja rewizyjna. W momencie powołania radnego lub radnej z klubu Nowoczesna, kontrolę nad komisją rewizyjną – podobnie jak w przypadku Komisji Głównej – przejmą radni PiS, Nowoczesnej i Współczesnego Wrocławia, którzy będą mieli większość w głosowaniach stosunkiem głosów 5 do 4.

Przeczytaj więcej tekstów o Radzie Miejskiej Wrocławia.

>