Wybory do Rad Osiedli już w październiku - Wroinfo.pl

Wybory do Rad Osiedli już w październiku

Już 17 października odbędą się wybory do Rad Osiedli. Idź i głosuj.
wroclaw.pl

Już w niedzielę 17 października 2021 roku odbędą się wybory do Rad Osiedli. Początkowo wybory miały odbyć się w kwietniu tego roku, ale ze względu na sytuację epidemiczną zostały przełożone. Mieszkańcy Wrocławia będą wybierać łącznie 786 radnych, którzy utworzą samorządy na 48 osiedlach. Wrocławianie zdecydują kto będzie reprezentował ich osiedle.

Osoby zainteresowane kandydaturą mogą zgłaszać się do Miejskiej Komisji Wyborczej. Swoją kandydaturę można zgłaszać od 3 do 17 września.

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu wezmą mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat. Osoby te muszą być obywatelami polski lub innego kraju Unii Europejskiej oraz muszą być wpisani do stałego rejestru wyborców na osiedlu. Osoby zameldowane na pobyt stały znajdują się w odpowiednim rejestrze do miejsca zameldowania.

Udział w wyborach to wyraz uznania dla osób działających lokalnie i dbających o najbliższe sąsiedztwo, dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na swojego kandydata.

>