Wrocław dołączy do programu "Miasta międzykulturowe" - Wroinfo.pl

Wrocław dołączy do programu “Miasta międzykulturowe”

Wrocław od zawsze należał do wielokulturowych metropolii. Wystarczy wyjść na miasto, aby poczuć europejski klimat.
fot. pexels.com

Do wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszcza blisko cztery tysiące uczniów obcojęzycznych. Pochodzą z 42 różnych krajów i mówią w 15 językach obcych. Tylko w roku szkolnym 2020/2021 we wrocławskich placówkach oświaty rozpoczęło naukę aż 2116 uczniów innojęzycznych, a ponad 800 dołączyło w czasie trwania semestru. Dodatkowo w samej stolicy Dolnego Śląska mieszka 120 tysięcy osób obcojęzycznych.

Duży przyrost mieszkańców z zagranicy, sprawił, że aż 11 placówek dołączyło do szkół umożliwiającym naukę uczniom obcojęzycznym.

Wrocław – miasto otwarte i przyjazne dla każdego

Stolica Dolnego Śląska otrzymała zaproszenie do programu “Miasta międzykulturowe” od Rady Europy, która uznała Wrocław za miasto międzykulturowe.

Program powstał podczas Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 z inicjatywy Rady Europy i Komisji Europejskiej. Jego celem jest głoszenie tolerancji oraz wzajemnego szacunku między przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. W ramach projektu organizowane są serie wydarzeń, promujące idee dialogu i tolerancji – szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje i wiele innych eventów związanych z wielokulturowością.

Miasto kulturowe charakteryzuje się zróżnicowaną populacją, a zarządzana w nim polityka samorządowa czy dyskurs z lokalną społecznością powinny odbywać się z uwzględnieniem osób obcojęzycznych. Obywatele takiego miasta postrzegają różnorodność jako zaletę, a nie problem. Natomiast urzędnicy miejscy opowiadają się z poszanowaniem pluralistyczną tożsamość miasta.

Takie miasto także skutecznie zwalcza uprzedzenia i dyskryminację, tym samym zapewniając mieszkańcom obcojęzycznym równie szanse – dostosowanie struktury zarządzania, instytucji i usług do potrzeb zróżnicowanej populacji.

Wrocław dołączy do 140 krajów biorących udział w programie

Do programu dołączyły już takie polskie miasta, jak Kraków i Lublin. Poza europejskimi miastami w programie biorą udział takie kraje, jak Australia, Kanada, Izrael, Japonia, Meksyk, Maroko i Stany Zjednoczone.

Co zyskuje miasto po dołączeniu do programu? Spektrum możliwości jest ogromne. Od korzystania z porad ekspertów po wymiany międzymiastowe. Samo dołączenie do programu jest przykładem dobrych praktyk, dlatego podczas XLII sesji Rady Miejskiej Wrocławia 8 lipca radni z aprobatą przyjęli uchwałę o dołączeniu do programu “Miasta międzykulturowe”.

Dzięki udziałowi w Programie Wrocław uzyska wsparcie i dostęp do kompleksowej metodologii pomocnej w tworzeniu strategii zarządzania różnorodnością i integracji oraz do zasobów obejmujących obszerne profile miast, bazę dobrych praktyk, szczegółowe przewodniki dotyczące realizacji działań, a także podręczniki i wytyczne dotyczące określonych obszarów polityki.

Uzasadnienie uchwały

Następnym krokiem będzie podpisanie kwestionariusza przez ekspertów unijnych, którzy sporządzą również raport, zawierający opis profilu międzykulturowego Wrocławia. Ten etap będzie trwał do ośmiu tygodni.

Będziemy potem gościć niezależnego eksperta/ekspertów i przedstawiciela Rady Europy, którzy spotykają się z władzami Wrocławia, a także przedstawicielami środowisk edukacyjnych, gospodarczych, kulturalnych, by zarówno skonfrontować się z zapisami miasta w Indeksie, jak i bliżej przyjrzeć się dokonaniom, ale i naszym potrzebom w zakresie zarządzania międzykulturowego. To niewątpliwie pozwoli nam na uaktualnienie i skuteczniejsze wdrażanie wrocławskiej strategii dialogu międzykulturowego w kolejnych latach.

– mówi dyr. Marta Majchrzak.

Więcej z Wroinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.