Co dalej z Lasem Mokrzańskim? Lasy Państwowe zadeklarowały ograniczenie wycinki - Wroinfo.pl

Co dalej z Lasem Mokrzańskim? Lasy Państwowe zadeklarowały ograniczenie wycinki

konsultacje w sprawie Lasu Mokrzańskiego
Konsultacje w siedzibie RDLP we Wrocławiu, fot. www.facebook.com (Ratujmy Las Mokrzański)

Gdy pojawiła się informacja o wycinkach w Lesie Mokrzańskim – który dla wielu mieszkańców Wrocławia i Gminy Miękinia jest głównym miejscem do rekreacji oraz zielonymi płucami tej części aglomeracji wrocławskiej – na reakcję lokalnej społeczności nie trzeba było długo czekać. Właśnie są po pierwszych konsultacjach z leśnikami. Czy można powiedzieć o sukcesie strony społecznej?

Nastroje przed spotkaniem były różne

Nastroje przed spotkaniem były różne, choć każda ze stron podchodziła pozytywne do samego pomysłu organizacji spotkania konsultacyjnego w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. W spotkaniu udział wziął dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Komitet Społeczny “Ratujmy Las Mokrzański”, przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urzędu Gminy Miękinia, Sołectwa Wilkszyn oraz Rady Osiedla Leśnica i przedstawiciele zaproszeni przez organizatorów, w tym eksperci z zakresu leśnictwa i ochrony środowiska.

Spotkanie dotyczące konsultacji społecznych w sprawie Lasu Mokrzańskiego z dnia 20.01.2021r.

Przekazujemy dla zainteresowanych film ze spotkania dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie Lasu Mokrzańskiego z dnia 20.01.2021r.

Posted by Nadleśnictwo Miękinia, Lasy Państwowe on Thursday, January 21, 2021

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele dwóch zainteresowanych sprawą samorządów. Zastępca Wójta Gminy Miękinia Gabriela Gronek-Bednarczyk w trakcie spotkania, wielokrotnie pozytywnie wyrażała się o współpracy Gminy Miękinia z Nadleśnictwem Miękinia.

“Ta funkcje (czyt. społeczna) lasu jest dla nas bardzo ważna. Przy czym nie są to puste słowa, bo my to cały czas z Nadleśnictwem Miękinia robimy. Dla tych państwa, którzy nie są blisko Gminy Miękinia, muszę powiedzieć, że tylko w roku 2020 udało nam się wyznaczyć 70 km tras rowerowych.” – mówiła Gabriela Gronek-Bednarczyk, Zastępca Wójta Gminy Miękinia.

Głos w sprawie Lasu Mokrzańskiego zabrał również przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia, odczytując informacje o liście skierowanym przez Prezydenta Jacka Sutryka do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

“Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk skierował do pana Arkadiusza Wojeciechowicza pismo z postulatem uwzględnienia w Planie Urządzania Lasu funkcji ochronnej, przyrodniczej, społecznej jako pryzmat nad funkcję gospodarczą lasu. Z wypowiedzi Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia wynika, że prymat tej właśnie funkcji społecznej został zauważony. To cieszy, bo został zauważony głos mieszkańców.” – mówił Grzegorz Mikołajczak, kierownik Działu Ochrony Przyrody i Leśnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Strona społeczne przedstawiła propozycje

Bardziej szczegółowe rozwiązania i propozycje przedstawiała jednak strona społeczna, reprezentowana przez Komitet Społeczny “Ratujmy Las Mokrzański” i żywo zaangażowana w obronę zielonych płuc Wrocławia oraz Gminy Miękinia.

Z propozycją która miałaby istotny wpływ na zachowanie strefy buforowej między terenami zielonymi, a budownictwem mieszkaniowym wyszedł przewodniczący Zarządu Osiedla Leśnica. Zgodnie z wnioskiem przewodniczącego osiedlowego samorządu, należy lobbować aby samorządy Wrocławia i Gminy Miękinia, w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie doprowadzały do sytuacji w której możliwe jest budowanie nowych domów i bloków niemal w bezpośrednim sąsiedztwie z lasem, ponieważ likwidowana jest w ten sposób wspomniana wcześniej, zielona strefa buforowa chroniąca las przed czynnikiem ludzkim. Sam pomysł poparł również obecny na spotkaniu dyrektor RDLP we Wrocławiu Arkadiusz Wojciechowicz, który zaapelował o uwzględnienie tej koncepcji do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Jakie są ustalenia?

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania konsultacyjnego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu:

  • PGL Lasy Państwowe odstąpią od rębni zupełnych i gniazdowych,
  • W gospodarce Lasem Mokrzańskim jako podstawowa i wiodąca będzie funkcja społeczna, a nie gospodarcza,
  • Zmniejszenie pozysku drewna w Lesie Mokrzańskim nie będzie dokonane kosztem innych lasów,

Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Nadleśnictwo Miękinia nie zaopiniowały pozytywnie wniosku społeczników o zmniejszenie ilości pozyskiwanego drewna w 2021 roku. Plan na ten rok zakłada wręcz zwiększenie o 10 procent pozysku drewna – o czym Komitet Społeczny “Ratujmy Las Mokrzański”, poinformował na bazie odpowiedzi na zapytanie poselskie skierowane w tej sprawie przez Posła Michała Jarosa.

Dziękujemy Michał Jaros za interwencję ws. Lasu.Dzięki niej wiemy, że w 2020 roku w Lesie Mokrzańskim wycięto …

Posted by Ratujmy Las Mokrzański on Friday, January 8, 2021

Po konsultacjach odbyła się konferencja prasowa z udziałem dyrektora RDLP, Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia oraz przedstawicieli Komitetu Społecznego “Ratujmy Las Mokrzański” na której przedstawiono szczegółowe ustalenia ze spotkania, w tym informacje o kolejnym planowanym spotkaniu konsultacyjnym.