Na wrocławskie ulice wyjedzie... SZOP! - Wroinfo.pl

Na wrocławskie ulice wyjedzie… SZOP!

Nowy rok to początek nowych projektów miejskich. Jednym z nich będzie SZOP, czyli mobilny punkt zdawania elektronicznych odpadów.

Samochód Zbierający Odpady Problemowe

SZOP to mobilny punkt w którym możemy oddać “odpady problemowe”, czyli takie do których na co dzień brakuje właściwego kontenera, a które powinny zostać zwiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Niestety, często pozbywamy się odpadów wielkogabarytowych, a transport takich odpadów może być dla wielu problematyczny.

I właśnie tutaj pojawia się SZOP. Wóz będzie cyklicznie, co dwa miesiące pojawiać się na osiedlach Wrocławia, dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie miał okazje wyrzucenia odpadów w pobliżu miejsca zamieszkania.

Za projekt odpowiada wrocławska spółka Ekosystem.

Co można zostawić w SZOPie?

  • mały sprzęt AGD i RTV
  • zużyte baterie i akumulatory
  • chemikalia wiadomego pochodzenia np. farby, kleje, oleje
  • przeterminowane leki
  • środki ochrony roślin
  • żarówki i świetlówki
  • farby
  • tonery do drukarek
  • termometry rtęciowe
  • przeterminowane leki.