Postępy na budowie trasy tramwajowej na Popowice - Wroinfo.pl

Postępy na budowie trasy tramwajowej na Popowice

Trasa tramwajowa na Popowice wzdłuż ul. Starogroblowej i Długiej, podobnie jak Trasa Autobusowo-Tramwajowa na Nowy Dwór są wyczekiwanymi od lat inwestycjami w infrastrukturę tramwajową we Wrocławiu. Widać postępy w budowie.
fot. facebook.com | Jacek Sutryk

W ramach budowy trasy tramwajowej, przebudowany zostanie wiadukt nad ul. Długą, którego długość po zakończeniu prac ma wynosić 43 metry. Pozwoli to na komfortowy przejazd pod nim tramwajami wrocławskiego przewoźnika i kierowców samochodów.

Na odcinku budowy trasy przy ul. Popowickiej, obecnie prowadzone są prace związane z budową kanalizacji odprowadzającej wodę z torowiska. Zapewni to bieżące odwodnienie trasy. W 2021 roku planowany jest kolejny etap związany z budową torowiska na odcinku ul. Dmowskiego, gdzie prowadzone mają być prace na pasie rozdziału między jezdniami. Pas ten stanowił od lat rezerwę pod budowę torowiska oraz na moście Dmowskiego.