Jak zdobyć Nagrodę Nobla? - Wroinfo.pl

Jak zdobyć Nagrodę Nobla?

Jak zdobyć Nagrodę Nobla? Odpowiedź na to pytanie stara się przybliżyć Fundacja Olgi Tokarczuk wraz z Wrocławskim Domem Kultury. Do tegorocznego konkursu na noblowską mowę zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych.
pixabay.com

Program “Jak zdobyć Nagrodę Nobla?” składa się z różnorodnych inicjatyw skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Obejmuje on nie tylko konkursy, ale również scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Głównym celem akcji jest promocja literatury i czytelnictwa.

W 2020 r. uczniowie szkół podstawowych mogli udowodnić swoje pisarskie zdolności poprzez stworzenie bajki lub opowiadania. Inspiracją teksu miała być pierwsza powieść Olgi Tokarczuk, którą autorka napisała w wieku 12 lat.

Jednakże tegoroczny konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Konkurs na mowę noblowską

Konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych dotyczy niejako postawienia się w roli świeżo nagrodzonego noblisty, bądź nagrodzonej noblistki. Zainteresowani będą mogli wymyślić własną mowę noblowską. Ważne jest, aby wypowiedź zawierała przekaz, który jest szczególnie ważny dla konkretnego autora.

Mowa powinna być o objętości do 6 tys. znaków (ze spacjami). Krótkie formy literackie należy przesyłać do 26 lutego na adres: konkurs@domliteratury.wroc.pl. W tytule maila należy zapisać – Jak zdobyć Nagrodę Nobla? Konkurs dla szkół ponadpodstawowych.

Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 5 prac. Aby krótka forma literacka została zaakceptowana musi zawierać zgodę rodzica, bądź opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz dane kontaktowe nauczyciela prowadzącego.

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie: Marta Mizuro, Waldemar Okoń, Luiza Rzymowska, i Dawid Szkoła.

31 marca 2020 r. na stronie internetowej literatura.wroclaw.pl zostaną ogłoszone wyniki. Zwycięzcy otrzymają książki z autografem Noblistki oraz zaproszenie do udziału w warsztatach z wystąpień publicznych.

Materiały dydaktyczne dla szkół

Aby przygotować się do udziału w konkursie, organizatorzy stworzyli materiały dydaktyczne. Ponadto nauczycielom zaproponowano cztery scenariusze lekcji języka polskiego:

Ponadto nauczyciele mogą skorzystać również z trzech wykładów w formie wideo: