PO: potrzebne są mechanizmy kontroli i jasne kryteria nad wydatkowaniem środków z KPO - Wroinfo.pl

PO: potrzebne są mechanizmy kontroli i jasne kryteria nad wydatkowaniem środków z KPO

Środki pochodzące z Europejskiego Planu Odbudowy, które będą podstawą Krajowego Planu Odbudowy, mają zostać przeznaczone na rozwój społeczny i gospodarczy Polski po pandemii. Platforma Obywatelska oczekuje wprowadzenia mechanizmów, które umożliwią kontrolę społeczeństwa i samorządów w wydatkowaniu tych środków.
Jaros Chybicka Lubieniecki
Wiktor Lubieniecki, Alicja Chybicka i Michał Jaros, fot. www.facebook.com/MichalJarosPL

Przejrzystość i kontrola wydawania pieniędzy z KPO

Politycy Koalicji Obywatelskiej od samego początku alarmowali o konieczności uregulowania kwestii zwiększenia kontroli społecznej i samorządowej nad wydatkowaniem pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Wśród argumentów, które najczęściej były powielane przez polityków tej formacji, pojawiały się obawy ponownego przyznawania środków według przynależności do partii rządzącej, a nie specjalnego algorytmu i zasad. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku dofinansowań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pieniądze dla wszystkich, a nie wybrańców

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej we Wrocławiu, politycy PO – senator Alicja Chybicka, poseł Michał Jaros i radny Powiatu Trzebnickiego Wiktor Lubieniecki – przedstawili swoje obawy związane z wydatkowaniem środków oraz prowadzonych pracach w Senacie RP nad przegłosowanym przez posłów projektem Krajowego Planu Odbudowy.

My, mając na uwadze co się wydarzyło oczywiście w Sejmie, musimy pamiętać, że jest jeszcze Izba Wyższa (czyt. Senat RP). I to Senat stał się takim miejscem debaty, dyskusji, wymiany myśli. W którym my, jako parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej również bierzemy udział i też takie konsultacje prowadzimy.

Michał Jaros (PO)

Koalicja Obywatelska wypomina rządowi Zjednoczonej Prawicy brak odpowiednich i wystarczających konsultacji społecznych nad dokumentem takiej rangi, jakim jest Krajowy Plan Odbudowy. Jednocześnie podnoszona jest kwestia wspierania głównie inwestycji i samorządów związanych z partią rządzącą, tak jak miało to miejsce z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, gdzie pieniądze były rozdzielane centralnie.

Prowadziliśmy konsultacje społeczne nad Krajowym Planem Odbudowy. Planu, który jest dla nas wszystkich. To nie jest plan odbudowy tylko dla jednej partii politycznej. Dotyczy on wszystkich Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków. Zarówno tych mieszkających w metropolii, we Wrocławiu, jak również tych mieszkających na przykład w Powiecie Trzebnickim w Gminie Prusice. Kryteria wydawania środków z KPO muszą być jasno ustalone.

Michał Jaros (PO)

Platforma już zapowiedziała, że będzie składać poprawki do przyjętego dokumentu wysłanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego do Komisji Europejskiej, który obecnie jest w dialogu technicznym. Główny wniosek dotyczy sprawiedliwego i transparentnego podziału środków z KPO.

Jako Platforma Obywatelska, jesteśmy absolutnie za tym, aby Krajowy Plan Odbudowy został poparty, w takim sensie, że te pieniądze są Polsce potrzebne, są potrzebne wszystkim naszym obywatelom. Ważne jest jednak, na co zostaną te pieniądze wydane i w jaki sposób zostaną podzielone. Jaka będzie kontrola nad tym, jak te pieniądze się podzieli?

Alicja Chybicka (PO)

Jednocześnie senator Alicja Chybicka wspomniała w trakcie konferencji o ustawie wdrożeniowej KPO, która jasno stanowi, iż realizacja planu musi być w sposób zaplanowany Unię Europejską. W art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2021 roku, ustanowiono instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności.

Tu nie chodzi o to, żeby wydać pieniądze na cokolwiek, tylko mamy zbudować w Polsce i Europie odporność, czyli promowanie spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej na wypadek jakiegokolwiek kryzysu.

Alicja Chybicka (PO)

Swoje obawy mają również dolnośląscy samorządowcy, którzy doskonale pamiętają, jak jeszcze niedawno rząd PiS rozdzielał pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wszystko co kojarzy się z odbudową, pozytywnym działaniem i twardymi rezultatami to jest reforma samorządowa. Tam gdzie pieniądze trafiają do samorządu, to jest pewne, że będą dobrze i oszczędniej wydane. Te pieniądze podniosą ludziom poziom życia. Jak patrzę na KPO to przypomina mi się, że był taki cesarz w Afryce, który wszystkie publiczne pieniądze trzymał pod dywanem w komnacie cesarskiej. Przybywały do niego delegacje i spod tego dywanu, w gotówce udzielał im wsparcia. Projekt etiopski się nie udał. Jak patrzę na polityków, którzy przedstawiają KPO w obecnym kształcie to od razu przypomina mi się Hajle Syllasje. Nie idźmy tą drogą.

Wiktor Lubieniecki, Radny Powiatu Trzebnickiego (PO)

Polityczne gry nad przyjęciem KPO

Głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy podzieliło jak nigdy wcześniej parlamentarną opozycję. Była to realna szansa do negocjacji z rządem Zjednoczonej Prawicy nad ważnymi projektami ustaw, w tym odbudowy podstaw demokracji w naszym kraju. Solidarna Polska już od samego początku zapowiadała, że nie poprze środków dla Polski z KPO. PiS był w potrzasku i musiał rozmawiać z opozycją. Kiedy Koalicja Obywatelska stawiała twarde warunki, od których zależało ich poparcie projektu Krajowego Planu Odbudowy – jak choćby zwiększenie kontroli wydatkowania środków z KPO czy większy udział samorządów – w tym samym czasie Lewica ustalała polityczny deal z PiS. Ostatecznie KPO zostało przyjęte według pomysłu PiS, a opozycyjny plan został pogrzebany przez Lewicę.

>